Úvod Výrobky Informace Volná místa Kontakty
Kompletní výroba
a zpracování obalů
z papírových materiálů
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001.
Společnost má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s. a je zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem P02110006.
Výrobky společnosti splňují požadavky zákona 477/2001 Sb. (Zákon o obalech).
© Obal-tisk, s.r.o. info@obaltisk.czwww.obaltisk.cz